Tuesday, April 5, 2011

Biennale Ceramics - Tel Aviv

בתערוכה הדו-שנתית המתקיימת זו הפעם השישית במוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב, משתתפים 110 אמנים ומעצבים, המציגים את מיטב יצירתם העכשווית כאשר המכנה המשותף הוא דרכי העבודה והעיבוד בקרמיקה
No comments:

Post a Comment